Problemlösning utvecklas via plickers

Jag tycker om att få igång matematiska diskussioner i klassrummet. Vid olika tillfällen i problemlösningssituationer har eleverna fått ex välja mellan olika svarsalternativ. Jag har valt troliga svar som kan komma upp. Ex när vi arbetar med prioriteringsregeln och frågan är

2×5+3-2×2

Väljer jag olika svarsalternativ som är troliga att eleverna kommer fram till.

a) 22

b) 28

c) 9

d) 12

Att sedan få eleverna att prata i heklass över hur de tänkt är inte alltid lätt, men i mindre grupp går det många gånger bättre. Jag vilja gärna att elever med olika svarsalternativ ska hamna i samma grupp. Det har varit lite krångligt att gå runt och hinna se allas svarsalternativ. Har nu stött på ett digitaltverktyg som underlättar processen. Jag använder plickers. Eleverna håller upp sitt svarsalternativ . Jag får då en tabell över svarsfrekvensen.

Jag ser även vad var och en svarat. Då kan jag snabbt gruppera eleverna utifrån svarsalternativ. Smidigt och enkelt. Eleverna får då möjlighet att i mindre grupp berätta för vara ändra hur de tänkt och komma fram till ett gemensamt svar på problemet.

Du skapar ett konto och skriver ut plickerslappar på https://plickers.com

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *