Utvidgat kollegium

Höstlovet var intensivt. Skolforum, Kunskapsfestivalen i Piteå, LETT-Luleå (Motsvarighet till SETT).  På  Skolforum där höll jag en monterföreläsning via LR och mitt kapitel i boken ”Vi får det att funka”.  Första besöket på Skolforum. Jag och min kollega Linda hade också blivit nerbjudna eftersom vi var nominerade till pris för årets lärresurs via http://digitalaakademin.se Glada och överraskade blev vi när vi stod där som vinnare.

img_6688

Stolta över vårt arbete givetvis. För oss var detta inte priset för ett års arbete, utan för 3. Våra storyficationprojekt har vuxit och sammanlagt har vi 78 uppdrag i de 3 senaste projekten. I år får vi lägga till ytterligare nya uppdrag och infallsvinklar via vårt nya storyfication projekt http://newsofalvik.se Ett sådant pris ger en riktig boost. För mig har de digitalaverktygen hjälpt att lyfta undervisningen men det har också blivit möjligt att sprida mina tankar utanför klassrummet och ta del av andra pedagogers idéer.

Ett råd jag vill ge alla lärare: Öppna upp klassrummet! I ett utvidgad kollegium är vi alla vinnare.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Digital pedagogresurs

I år har jag fått en annan typ av tjänst. 20% pedagogresurs för Grundskolan i Luleå. Jag ska hjälpa till att utveckla kommunen pedagoger kring användande av digitalaverktyg. Redan under våren hade jag en vision om att få utveckla en sådan utbildning. Blev överlycklig när det blev till verklighet. Utbildningen har jag lagt upp med inspiration av matematiklyftet.

Upplägg
Under läsåret 2016/2017 erbjuds lärare fortbildning inom IKT. Det är en träff i månaden. Under läsåret kommer det att vara sammanlagt  8 träffar/grupp. Jag har igång 3 grupper samtidigt. Inför varje träff ska pedagogerna har förberett sig genom att ha läst en angiven text kopplat till digitala verktyg i undervisningen. Jag har lagt upp kursen utifrån Patricia Diaz bok ”Webben i undervisningen, samt LR´s utgåva ”Vi får det att funka

skarmavbild-2016-11-01-kl-18-09-46

skarmavbild-2016-10-12-kl-11-34-25

Pedagogerna kommer även att få arbetsuppgifter som de ska testa/genomföra med sin elevgrupp/självständigt inför träffen. Vi kommer att rikta in oss på plattformsoberoende verktyg. Pedagogerna kommer bland annat få utveckla sina kunskaper kring nätet som resurs för lärande, att dela dokument/arbeten/presentationer/filmer, hur man startar upp en blogg, film/bild och skapande, appar/program som hjälpmedel/verktyg i undervisningen, källkritik.

Pedagogerna kommer att kunna ta del av instruktionsfilmer för hur man genomför olika saker med de digitalaverktygen. Filmerna samlas på en blogg, detta ska göra det enklare att kunna testa saker på egen hand, efter träffarna.

Detta gör det via bloggen digilulea.blogspot.se

Så här ser den preliminära planeringen ut.

1.Googles applikationer genomgång, Starta upp en blogg

Till gång 2
”Webben i undervisningen”Läs kp 13
”Vi får det att funka” Läs kp 1+2

2 Googles applikationer,Google drive– ladda upp filer, dela filerna på blogg, dela med kollegor.
Andra samrbetesytor ex titanpad,
”Vi får det att funka” kapitel 3+11 till gång 3
”Webben i undervisningen” kp 7-10
Till nästa gång-skapat bildspel

3. Källkritik Webbstjärnas kurs kring källkritik. Lägg in badge. Upphovsrätt, källkritik. Lägga in bilder på blogg. Verktyg för att skapa collage ex pic collage, se tulay´s sida
Till nästa gång skapt collage lägga upp på blogg
”Vi får det att funka” Läs kp 4+ 5 till gång 4

 

4.
Presentera digitalt- Uppdrag
Powtoon, Plotagon, Quizlet
Picasa webalbum
Genomför något av ovanstående med sin grupp. Redovisas tillfälle 5.

5.
Arbete med uppdrag, samt redovisning.

Delge chrome tillägg, samt moviemaker

Gå in och kika på och läs några inlägg från bloggarna.
Historiepratarna
Digitalisering exempel

Hur har lärarna i exemplen valt att arbeta med digitalt berättande?
Upplever ni att de digitala verktygen använts på ett relevant sätt?
Finns det ett tydligt pedagogiskt syfte?
Vilka vinster/möjligheter har tekniken/arbetssättet medfört?
Kan ni se några svårigheter med att arbeta på detta sätt?
Har ni inspirerats att prova något nytt verktyg/arbetssätt utifrån de exempel ni hittat? Skulle dessa verktyg/arbetssätt kunna användas tillsammans med den planering du gjorde i del 1?
Vad skulle det kräva i form av teknik och kompetens? Finns denna teknik på skolan? Finns kompetensen i ert arbetslag/på skolan?
Fundera på vad för digitalt berättande arbete du/ni skulle kunna genomföra med era elever.

”Vi får det att funka” kp 3 till gång 6

6. Presentera digitalt
Digitalt berättande och bildredigering App-programtips, Tulayssida,
Bädda in böcker calameo, storybird, mystorybook, littlebird tales, bookcreator , storywheel etc

Till nästa gång genomfört digitalt berättande arbete med elever

Läs ”Vi får det att funka” Läs kp 14+4 till gång 6

+film från skolverket

7.Digital klassrumskommunikation
Delge varandra sitt arbete.
Presentation av appar program såsom:
Thinglink, Titanpad, todaysmeet, skype, mysteryskype, voto.se qr-koder, socrative, podcast app, mentimeter. Hur kan vi använda dessa-formativt
Skapa eget utifrån qr
”Vi får det att funka” kp 11+12 till gång 7

8. Allmänna digitala apptips och program
Källkritik

Detta är ett utvecklingsarbete för både mig och deltagande pedagoger, har ca 75 lärare i gång nu. Planeringen kan komma att omstruktureras och förändras.

Har ett toppen jobb 🙂


Prenumerera på nya blogginlägg

Programmera mera

Jag fick förfrågan om jag ville vara med och utvärdera ur´s program ”Programmera mera”. Ett program riktat mot elever år F-3. Jag undervisar på mellanstadiet men ser att även år 4-6, samt pedagogerna i alla skolår kan ta till sig av programmet. På ett lustfyllt och intressant sätt utmanas 3 barn i olika uppdrag kopplade till programmering. Karin Nygårds håller i trådarna och har en naturlig och trovärdig programledarroll. Till avsnitten finns sedan förslag på arbetsuppgifter, korta bra instruerande filmer med Karin och en grupp elever. http://urskola.se/Produkter/197441-Programmera-mera-lektionstips-Monster

Mina elever i år 4-6 har sett programmet och utvärderat det via länk från ur.

Igår hade vi halv k-dag på skolan då vi bland annat arbetade med temat för läsåret ”ämnesövergripande teknik”. Alla pedagoger fick se första delen och sedan såg vi även några av lektionstipsen. Detta för att jag ville att de skulle få se hur Karin kopplar programmering till svenska undervisningen, idrotten,musiken och matematiken på ett bra sätt.

Reflektionerna var först att det här gör vi ju redan, efter att ha sett ett exempel på när barnen trädde halsband utifrån ett mönster som skulle upprepas. Skillnaden är att i detta sätt att arbeta så är programmeringen i fokus. Det vi gör i olika ämnen sammanfogas. Vi sätter ord på det vi gör. Att skriva egna sagor utifrån algoritmer är något som lärare redan gör, men sättet att koppla det sättet att arbeta på till programmering tror jag inte att det är många som gör eller har gjort.

Det känns som om denna programserie kan tydliggöra för pedagogerna på vilket sätt de kan arbeta med eleverna för att utveckla förståelsen för koder, programmering etc.

Vi fortsatte vår eftermiddag med egen programmering med vårt Wedo lego. Det var ett samarbetesuppdrag där man måste programmera robotarna tillsammans för att de ska kunna köra rätt. 2 robotar är sammankopplade och minskar man hastigheten på den ena så svänger den etc. Här gäller det att pröva och ompröva.

img_6470

Under codeweek nästa vecka kommer jag att gå in i alla grupper och programmera. Vi kommer att arbeta både med wedo, EV3 och code.org. Lite olika i olika grupper. Till min hjälp i F-3 kommer jag att ha elever från mellanstadiet. Ser framemot en toppen vecka.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Förstå matematik-med hjälp av digitala verktyg

De två senaste veckorna har vi arbetat med bråk och decimaltal i både år 5 och 6. Jag använder många uppgifter från matematiklyftets moduler i taluppfattning. I del 5 år 4-6 fördjupningsuppgifter finns detta toppenmaterial. http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/2125_07_1.pdf

Det handlar om att konkretisera bråk och decimaltal. Som klassrumsaktivitet är det inte lätt att få det konkreta materialet att räcka till alla. Överlycklig när jag kom på att appen ”Number pieces” borde vara ett toppen verktyg….och det var det.

img_6344

Lätt att ändra, växla och manövrera. Under två pass har vi arbetat med konkretisering av decimaltal och vi fortsätter nästa vecka. Jag ser och har sett från tidigare årskullar att detta sätt att arbeta förstärker elevernas förståelse för begreppen.

Som avslutande aktivitet på matematiklektionerna brukar vi träna på matematikord. Vi kallar det ”på minuten”. Eleverna står i led mot varandra. En med ryggen mot tavlan, övriga i ledet ska förklara matematikordet. Vi har kört detta via keynote, men nu har jag hittat en app som heter ”charades”. Du kan göra egna begreppslistor på din egen padda. Om det är rätt så vickar man ner skärmen, fel så vickar man bakåt. Ett lekfullsätt att träna begrepp, inte bara i matematik. Eleverna kan även köra det parvis.

img_6309

Multiplikation är för många elever svårt att förstå innebörden av. Har funnit en app som både ger förståelse,färdighetsträning, samarbete samt är motivationshöjande. Appen heter förstå matematik och finns både i multiplikation/division och addition/subtraktion. En recension har gjorts  http://www.skolappar.nu/understanding-math-2/

Hemma är detta en favorit. Här utmanar barnen varandra förfullt

img_6319img_6317

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Bokmässa-en dela kultur

Uppstigning i ottan. Smidig resa till Göteborg, incheckning och därefter med raska steg mot Bokmässan. Idag (igår) skulle vår bok släppas.”Vi får det att funka”. En bok av lärare för lärare. I boken ger 14 lärare, framgångsrika exempel på hur de använder digitalaverktyg i undervisningen. Boken ges ut via ett samarbete mellan LR och Ekerlidsförlag.

img_5901

När jag fick förfrågan att skriva hade jag ingen aning om att att slutresultatet skulle bli så bra. En bra spridning av texter och olika infallsvinklar på digitala verktyg i undervisningen. Det som sammanfattar hela boken är ”pedagogiken i fokus”. Digitala verktygen är just verktyg för att förverkliga den pedagogiska idén

Bokmässan blev precis en sådan trevlig tillställning som jag hade hoppats på. Vi blev välomhändertagna vid LR’s monter. Lyssnade på intressant panelsamtal mellan Gustav Fridolin, LR’s ordförande Åsa Fahlén , Helena Kvarnsell och Christer Isaksson (redaktörer för boken). Där lyfte de det viktiga kompetensutvecklingsbehovet som finns hos pedagogerna. Ingen IT satsning utan att inkludera kompetensutveckling. Detta är något som alla kommuner måste ta till sig. De pratade också om det fria valet, hur viktigt det är att pedagogerna har inflytande över tekniken och vilka digitalaverktyg som används.

cs8vqiiwiaa5hkb-jpg-large

Jag strosade runt i olika montrar, lyssnade på olika kortare föreläsningar bl a Mikael Bruér om ”Peer instruktions”, spännande. I boken kan man läsa mer.

I slutet av dagen hade vi mingel där LR ‘s ordförande lyfte fram boken ytterligare och vi fick signera böcker. Har tränat på autograf 😉 sedan jag började skriva, kul att äntligen få nytta av den 😉 Vi fick känna oss lite speciella denna kväll. Titulerades hela kvällen som författare, en ovanlig känsla som jag gärna vänjer mig vid ( har bokprojekt huvudet 🙂 ). En lyxkväll för lärare, som avslutades på fin restaurang tillsammans med representanter från Lärarnasriksförbund.

Vad tar jag med mig: ett stort leende givetvis, tacksamhet gentemot LR, Helena Kvarnsell och förlaget för att de bl.a. valde ut mig att få skriva ett kapitel i boken. Jag bär också med mig flera tankar och idéer som har fötts via nya möten på Bokmässan.

Är glad över att jag fått dela denna dag med min fantastiska kollega Eva Rännar, som också är författare i boken. Att få dela samma upplevelser/erfarenheter stärker arbetet på vår skola. Tid för diskussion och reflektion är guld värt.

Nästa anhalt är Cetis 6 oktober, där föreläser jag kring ”Så funkar det-Teknik ur ett ämnesövergripandeperspektiv” samt håller workshops kring programmering.  Därefter ”Skolforum 31 oktober”- där jag kommer att hålla en monterföreläsning utifrån mitt KP i boken, 1 november Kunskapsfestivalen i Piteå– jag och Eva Rännar föreläser utifrån vår klassrumsforskning ”omdefinieratlärande i matematik”, 2 november LETT medarrangör till detta arrangemang för att få pedagoger i kommunen att inspireras av varandra. Korta föreläsningar varvade med workshops.

Jag älskar mitt yrke, med barnen i skolan, men dessa trevliga avbrott i vardagen gör att jag samlar ännu mer kraft och energi. Att planera och hålla i en föreläsning gör att jag reflekterar över min egen undervisning, detsamma gäller bloggen. Via bloggen reflekterar, analyserar och förbättrar jag min egen undervisning. Själv hittar jag inspiration via andra pedagogers bloggar, Facebook, Twitter etc,. Hoppas att mina föreläsningar och bloggar ger inspiration tillbaka till andra.
Dela med sig, gör oss alla till vinnare!!!


Prenumerera på nya blogginlägg

Bloggar via webbstjärnan

Årets storyficationprojekt har kommit igång riktigt bra. Vi hade Norrbottens Kuriren på besök vid vår uppstart och de vill ha ett samarbete med våra klasser!

Våra elever kommer att få åka till tidningsredaktionen i stan för att arbeta som ”riktiga” journalister. Elevernas material kommer även att publiceras  i den tryckta tidningen. Ett arbete som verkligen blir på riktigt.  Ett samarbete vi verkligen ser framemot.

Vi har också fyllt på med en del nyheter på http://www.newsofalvik.se Det känns spännade att utforska en ny bloggportal. Är inkörd på blogger, kan alla funktioner utan och innan. Kändes till en början lite motigt att byta, men jag tilltalades av den snygga layouten och vidare möjligheter att utveckla sina bloggar via wordpress. Ville så gärna bygga upp en tidning och där har webbstjärnan  bra mallar för nybörjaren. Tycker om utmaningar och att lära mig nya saker, ibland när det inte funkar skapas frustration, men jag är tacksam över den fina support Webbstjärnan erbjuder. Har fått svar på mina problem inom mindre än ett dygn.  Dessutom finns det bra instruktionsfilmer att tillgå.

I Newsofalvik  har eleverna också börjat skissa på sina hus. Vi har tittat på olika planritningar , funderat på vilka olika rum man kan ha i ett hus,img_6157

mätt ytor och sedan fick eleverna ett givet mått på sitt hus ex 10×15 m, 1m=2cm.

img_6155

Ritningen ska eleverna sedan bygga upp i appen planner 5D, från skiss till digitalritning.  Därefter möblerar de huset skalenligt på sin ritning  och bygger  huset i skokartong. De ska inreda ett av rummen utifrån sin ritning.

skarmavbild-2016-09-20-kl-21-17-21

Vi jobbar på 🙂

Torsdag Bokmässa! Boksläpp, mingel och middag. Ärad över att fått vara med som författare till boken  ”Så funkar det”, via LR

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Föreläsning och Workshop

Idag har jag varit på Luleå tekniska universitet hela dagen. Morgonen  startades med föreläsning för blivande gymnasielärare och grundskollärare. Jag och min kollega Eva Rännar, specialpedagog, föreläste med rubriken ”Skillnad som skapar skillnad”. Vilken skillnad gör de digitalverktygen i vår undervisning, hur, var, varför och när gör de skillnad. Vår presentation finnes här 

Vi fick valet att föreläsa var och en för sig eller tillsammans. Det naturliga för oss är tillsammans. I vår undervisning arbetar vi tillsammans för att skapa skillnad hos våra elever. Inkludering är ett av ledorden. Fin respons och roligt att få dela med sig.

Efter lunch hade vi workshops. Vi hade filmskapande som tema. Vi presenterade olika appar ex: thinglink, buddypoke, imovie, puppetpals, photospeak. Studenterna skulle sedan använda apparna för att tolka begreppet ”Motivation”. 45 min senare hade vi filmfestival. Det bästa med att ha kort tid på sig, är att det blir effektivt, det går inte att ha prestige i det man gör utan det är bara att tuta och köra. Resultatet blev strålande. Helt fantastiska filmer, med mycket humor. Vi fick oss ett gott skratt, en känsla som jag bär med mig över helgen.

skarmavbild-2016-09-09-kl-18-56-46

 


Prenumerera på nya blogginlägg

News of Alvik

Ett nytt storyfication projekt är igång. http://www.newsofalvik.se I fredags hade vi besök av tidningsmodulen Challe, även bror till Kalle (skeppsredaren på Greenship of Alvik) Eleverna stötte på Challe redan i våras på den årliga brännbollsturneringen. Han berättade att han kommer att starta en tidning i byn.Skärmavbild 2016-09-05 kl. 10.17.41

Han kommer att anställa frilansande journalister (år 5-6) som kommer att bo i ett eget minisamhälle i utkanten av Alvik.  Genom att arbeta på tidningen så kommer de boende i byn att ha möjlighet att utveckla byn och sina hus.  En del journalister (år 4) kommer att vara korrespondenter  och bo i olika landskap i Sverige och rapportera inrikes nyheter därifrån.

Första uppdraget för eleverna var att skapa ett förslag på en logga på tidningen. Bästa loggan kommer att finnas på framsidan av tidningen och kommer att skapas i 123D design, för att sedan skrivas ut som ett smycke till alla i vår 3D skrivare.

Uppdrag 2 som vi också hann börja med förra veckan var att skapa sig en karaktär, se http://frilansarna.blogspot.se för mer information.

I veckan kommer vi att börja skissa på husen. Eleverna få en given yta, alla får olika. De kommer att bygga husen i Minecraft men kommer också  att bygga dem skalenligt i skokartong, se även här ovanstående blogg för mer information.

På torsdag kommer även 2 journalister från Norrbottens Kuriren och NSD ut till oss för att berätta om hur en journalist arbetar. Under nästkommande vecka får vi tidningar skickade till oss varje dag. Detta är ett ämnesövergripande arbete, alla lärare i arbetslaget samarbetar, det känns toppen 🙂

Även om eleverna skriver under alias så kommer nyheterna att vara på riktigt. Vi vill att människor som bor i vår by med omnejd ska kunna ta del av färska nyheter, att vår tidning får ett mervärde i vår by. Vi vill även att utomstående ska kunna läsa och inspireras av vad som händer på vår skola och i vår by med omnejd.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

En bra start

Nu har pusselbitarna inför detta läsår fallit på plats. Nytt storyfication projekt på G. Denna gång kommer vi att använda oss av wordpress via webbstjärnan.  Vi har kick-off för projektet på fredag och mer info kommer då. Det känns i maggropen att detta projekt kommer att fånga eleverna:-) 

Hösten kunde inte börja bättre, glad över den fina guldäpple nomineringen, glad över att vår bok har släppts  ”Vi får det att funka”, (..och att jag får åka till Bokmässan 22-23 september),


 glad över att få arbeta med min fina klass ytterligare ett läsår.

Under föregående läsår erhöll skolan 75 000k från Facebook  för att utveckla teknikundervisningen på skolan samt 10 000kr från teknikspanarna. Vi har bl a inhandlat programmerbart  lego- Wedo, för pengarna. Under de första skoldagarna fick eleverna i år 4-6 utforska och samarbeta kring det nya WEDO legot.

Vi i personalen utforskade legot under k-dagarna
 

Eleverna skulle också bygga ett torn som var 3 sugrör högt, kunde bära en pingisboll på toppen samt klara av minst 3 klipp med saxen. Detta var uppstart till hållbara konstruktioner som eleverna kommer att fortsätta arbeta med under läsåret.

 

På skolan är vårt gemensamma arbete inriktat på teknik ur ett ämnesövergripandeperspektiv. I år 5-6 kommer att fortsätta arbeta kring stabila konstruktioner, programmera jordbävningssimuleringar med wedo, reflektera över hur man bäst bygger för att klara jordbävningar. Tillsammans med detta lär vi oss om hur och varför de blir jordbävningar. Ett område som innefattar såväl, geografi, teknik, fysik som svenska.
Vi använder oss av appen ”wedo” för att filma, reflektera och dokumentera våra undersökningar. Ett material som helt klart är värt att satsa på.
 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

”Följ barnet”

I veckan hade jag några guldlektioner i matematik. Som matematikhandledare i algebra modulen var vi nu inne i del 8. Filmen att se det generella genom det specifika satte genast igång utvecklings möjligheterVi började i år 5 att rita upp olika multiplikationer på cm rutat papper. Vi övergick sedan till att se samband och rita olika uttryck som i filmen ovan. Vi kom tillsammans fram till slutsatsen axb+axc= a(b+c)

Under nästkommande pass repeterade vi igen med några uppgifter. Därefter fick eleverna följande uppgift:
Rita en rektangel som är 48 areaenheter och dela upp den figuren till ett uttryck, hur många olika uttryck kan du skriva.


Till en början gjorde jag bara detta pass i år 6 för jag begränsade mina tankar till att det skulle vara för ”svårt” för år 5. Jag är så glad att jag inte följde mina första tankar, för det var med femmorna som detta verkligen blev en guldlektion. Att verkligen se att de förstod, fixade att skriva uttryck, att de klarade av saker som ”jag” hade kunnat begränsa dem till att klara. 

Min största lärdom är att alltid följa eleverna . Det är dem som ska visa när uppgiften är för svår, inte jag. Jag tror det är en lätt fälla som vi ofta faller i. Vi avväger att genomföra uppgifter för vi tror att de är för svåra. Uppgiften måste ge oss den vägledningen, inte antaganden innan. Detta tycker jag att matematiklyftets moduler verkligen lyfter fram, men ändå är det lätt att falla i fällan.

Från och med nu skall mantrat ”följ barnet”, åter vara med mig!!

Prenumerera på nya blogginlägg