Bilduppgift

Vår senaste bilduppgift . En uppgift som synliggör flera av förmågorna i bildämnet.
Här har ni ett  elevexempel.

Vårt nästa projekt är uppdrag i ”House of Alvik”. Vi kommer att prata om möbler och design. val av material, utforming etc. Eleverna kommer att få till uppdrag att skissa en egen möbel som ska stå ute på gården i ”House of Alvik”. De ska motivera utformning och material val. I google sketchup gör de sedan en 3d modell som  de gör en screenshot på och lägger in under hänvisad sida.
Längtar efter att sätta igång. Resultatet ser ni så småningom på ”houseofalvik@blogspot.se”


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematikbiennalen.

Två riktigt bra dagar på matematikbiennalen. Många tankar att bära med sig och fortsätta utveckla. Främst vill jag få tillgång till ”concept cartoons” i matematiken. Har använt dem i no undervisningen och tycker att de synligör elevernas förmågor på ett bra sätt. Vi har i kollegiet använt oss av ”Förstå och använda tal” och utifrån den gjort egna begreppskartor. Skönt med ett färdigt material.


Prenumerera på nya blogginlägg

Storyfication

Ett eget framarbetat koncept är vad vi kallar ”Storyfication”. Ett storyline-inspirerat arbete med gameification som drivkraft.  Detta projekt går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Läs i om-sidan så förstår ni mer av projektet

Prenumerera på nya blogginlägg

Problemlösning

Eleverna behöver träna på att formulera problem. Älskar öppna utsagor. Eleverna får ex
uppgift 1 svar: 20 %
uppgift 2 svar: 12kr

Vi brukar presentera uppgifterna för varandra. Ibland gör vi det via http://matematikutmaningen.blogspot.se Där är eleverna anonyma med sina uppgifter och vi brukar titta på vilka förmågor de visar att de har via olika typer av uppgifter. Det är superbra och förbättrar sedan deras egna formuleringar av uppgifter. De ser och lär av varandra.


Prenumerera på nya blogginlägg

Geometribegrepp

Vi tränar matematiska begrepp. Repeterar ord och prata om definition av olika geometriskaformer. Geometriskaormen suverän för repetition. Alla klistrar in formerna i sin bok och skriver definition under.

Vi avslutar med geometrisnap. Vi tar bilderna de tävlar två och två mot ett annat par. De som att förklara flest ord på en minut vinner.
Vi brukar även varva med Matematikminuten. Halva klassen tävlar tillsammans åt gången 1,5 minuter på sig att klara så många ord som möjligt. Vi drar upp det på projektorn. En elev ska förklara ordet för övriga. Om den inte kan säger den pass och  springer och ställer sig sist i det andra ledet.

Vi använder venndiagram för att se likheter och skillnader mellan de olika formerna, vad gäller utseende, area, vinklar, omkrets.

Brukar vara ett uppskattat arbetsområde och erfarenheten säger att begreppen brukar sitta efter det. Vi repeterar under året med matematikminuten, begreppen är något vi diskuterar hela tiden.


Prenumerera på nya blogginlägg