Problemlösning utvecklas via plickers

Jag tycker om att få igång matematiska diskussioner i klassrummet. Vid olika tillfällen i problemlösningssituationer har eleverna fått ex välja mellan olika svarsalternativ. Jag har valt troliga svar som kan komma upp. Ex när vi arbetar med prioriteringsregeln och frågan är

2×5+3-2×2

Väljer jag olika svarsalternativ som är troliga att eleverna kommer fram till.

a) 22

b) 28

c) 9

d) 12

Att sedan få eleverna att prata i heklass över hur de tänkt är inte alltid lätt, men i mindre grupp går det många gånger bättre. Jag vilja gärna att elever med olika svarsalternativ ska hamna i samma grupp. Det har varit lite krångligt att gå runt och hinna se allas svarsalternativ. Har nu stött på ett digitaltverktyg som underlättar processen. Jag använder plickers. Eleverna håller upp sitt svarsalternativ . Jag får då en tabell över svarsfrekvensen.

Jag ser även vad var och en svarat. Då kan jag snabbt gruppera eleverna utifrån svarsalternativ. Smidigt och enkelt. Eleverna får då möjlighet att i mindre grupp berätta för vara ändra hur de tänkt och komma fram till ett gemensamt svar på problemet.

Du skapar ett konto och skriver ut plickerslappar på https://plickers.com

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Programmeringsspel :-)

Ibland får man snilleblixtar förra veckan kom min:-)

Ett programmeringsspel dök upp i mitt huvud. Jag kom genast på många olika varianter av spelet. Passar såväl på fritids som på skolan och funkar med vilken programmerbar robot som helst. Vi har EV3 robotar, därför använde vi dem. Det enklaste spelet jag konstruerat är det ovan- anpassat till elever i år 5. I de lägre åldrarna kan man ju tejpa upp banan åt dem, eller ge dem instruktioner om att sträckorna ska ha olika mått, så blir alla spelplaner olika beroende på hur de konstruerar dem. Kanske kan de göra olika spelbanor till varandra.

Vi har arbetat med vinklar, skala och geometri på sista tiden och nu skulle eleverna utifrån ritningen på pappret, tejpa upp banan skalenligt med vinklarna 90 grader. Jag har även gjort en annan spelbana med fler olika vinklar, så att konstruerandes av vinklar blir ännu klurigare, har även till nästa år tänkt utforma en uppgift där sträckan är en sträcka som ett tåg kör och skalan blir då svårare att beräkna samt att vi även plockar in hastighet och tid i problemet.

I varje spel är planen också att ha spelkort vid en viss punkt av spelplanen. Om du svara rätt får du programmera ett extra block, svarar du fel får du flytta bak till din förra markering.

Dessa kort kan varieras i oändlighet. Begreppskort i no/matematik/so, veckans glosor/matematiktabeller eller varför inte rena ämneskunskapsfrågor.

I denna uppgift får eleverna konstruera, pröva och ompröva, mäta, beräkna, samarbeta, och lösa problem. En ämnesövergripande matematik och teknikuppgift, där  programmeringen av roboten blir gamification delen i matematikuppgiften samtidigt som eleven i tekniken jobbar för att utveckla förmågorna i nedanstående kunskapskrav

”Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt”

Visst var det en rolig idé, det tyckte i alla fall mina femmor idag 🙂

Testa!

 

(Lite dålig kvalité på bilden högst upp, här ser ni spelet)

Programmeringsspel

Banan är ritad i skala 1:10.

Hörnen är 90 grader (använd gradskiva). Tejpa upp banan på golvet. Tejpa även upp startmarkeringar.

1. Hur lång är banan i verkligheten?

2. Använd två tärningar
Första tärningen bestämmer hur många block du får lägga.
(Du behöver ej använd ALLA BLOCK, andra tärningen bestämmer hur många varv du får köra som max.

3. Om du passerar med 2 däck över den dragna linjen, så är försöket misslyckat och du får ompröva vid nästa slag. Du börjar om där du startade. Rita upp markering på din karta var du befinner dig.

4. Först över mållinjen med hela sin robot har vunnit.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Ett digitaltverktyg omvandlas till ett pedagogisktverktyg

Under läsåret har jag hållit digital utbildning för pedagoger i Luleå kommun. Syftet med utbildningen har varit att ge pedagogerna ett smörgåsbord av program/appar så att de sedan vet vilka möjligheter som finns och vilka verktyg som kan passa för olika ändamål. Vi har läst texter, sett Skolverkets filmer kring digitalisering, diskuterat men framförallt provat själva.

Det går inte att säga för många gånger, pedagogiken är ändamålet och  inte de digitala verktygen. Ett digitaltverktyg kan ha olika syften på olika lektioner. Ibland formativa, andra gånger motivationshöjande, konkretiserande och visualiserande. Det är pedagogen som styr ändamålet. Det digitalaverktyg som har det där lilla extra växer inte på träd.

Grunden för att ett digitaltverktyg ska bli ett fungerande pedagogiskt verktyg är såklart att det finns någon form av skrivprogram. Ett annat måste är möjligheten att fota, filma, göra skärminspelningar,( scanna av och skapa qr koder.)

I kommunen använder en del skolor iPads, andra datorer och en del chrome books. På ipaden finns bra foto och redigerings möjligheter, på datorerna har det varit svårt att få hjälp kring vilka appar program datorerna/chromebooksen kan använda  just för ovanstående ändamål.

Efter mycket letande har jag hittat bra tillägg i googlesapplikationer. Dessa är både webbapplikationer och appar.

Du öppnar webbläsaren google chrome. Gå in på de tre prickarna högst upp i kanten. Fler verktyg och sedan tillägg.

 

Där kan du söka efter tillägg till din dator. Skriv in ditt sökord.

För qr koder rekommenderar jag denna, du kan både scanna av och generera egna qr koder.:

 

För att spela in filmsekvenser använd Cam recorder, filmklippen kan ladans upp direkt på youtube.:

Dessa tillägg är bra om du vill fota av eller spela in något från din egen skärm:
Om du vill fota något med din dator använder du denna app. Bilderna sparas ner på din dator.

Tips! I googles tillägg finns en uppsjö av verktyg som kan hjälpa att utveckla undervisningen!

Ett digitaltverktyg omvandlas till ett pedagogisktverktyg när du ser möjligheterna som skapas via verktyget. Det omöjliga kan bli möjligt för pedagogen, eleverna och föräldrarna.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

SETT 2017

3-4 maj hade jag förmånen att få dela med mig av mina tankar kring digitala verktyg på SETT mässan. En häftig upplevelse som jag fick dela med mina kollegor som var på plats. Den första föreläsningen ”Skillnad som skapar skillnad” handlar om de digitalaverktygen i matematikundervisningen. På vilket sätt de kan skapa skillnad som gör skillnad för eleverna i både motivation, engagemang och förståelse.  Vår klassrumsstudie och vårt arbetssätt lyfts fram. Den andra föreläsningen ”Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv, handlar om våra ”Storyfication” projekt. Ett ämnesövergripande arbete i en digitaliserad värld. Vi använder bloggen som verktyg i lärandet. Alla undervisande lärare på vår skola fick möjligheten att åka. Det var fantastiskt. Den bästa fortbildningen är den man kan dela med sina kollegor.

Jag tar med mig ”Tredagarsprov tanken” som Peter Blomkvist lyfte fram, även funktionen i NOK flex. Har testat i google formulär men får inte ett lika bra flow där. Önskar att det fanns ett sådant verktyg GRATIS…

Tyvärr krockade de föreläsningar jag helst ville lyssna på med våra egna. Mr Tourette, samt Felix Serrano med Minecraft föreläsningen. Hoppas att få lyssna till dem vid annat tillfälle…

Många trevliga möten blev det. Första gången jag och ”min” kollega i Sundsvall träffades IRL. Det var coolt, många givande pedagogiska samtal blev det.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Globala mål-Miljö och hållbarutveckling

Under vårterminen startade vi upp ett arbete i so/no/sv/eng kring miljö och hållbarutveckling. Vi delade in klassen i basgrupper. Vi började med att se Banderoll: ”Om klimat” från sli.se. Därefter såg vi korta filmklipp och eleverna fick efter varje filmklipp, diskutera och skriva ner sina tankar kring filmerna utifrån nedanstående frågeställningar.  Efter filmen fick varje grupp delge sina tankar,

  • Vad handlar filmen om?
  • Vilka problem och vilka lösningar presenteras filmen?
  • Vad ville de som gjorde filmen säga?
  • Vilka känslor och tankar väckte filmen i dig?
  • Vad kan vi – här och nu – göra för att bidra till enbättre värld?

Vi såg också denna film från 1964 om hur vi gjorde med sopor förr i tiden.

Efter detta introducerade vi de globala målen via en för eleverna känd bloggare Clara Henry.

Eleverna fick  sedan klippa ut alla mål och förklaringar och därefter tillsammans para ihop dem igen. Därefter fick de välja ut ett mål som de skulle koppla till andra mål och delge övriga elever hur de hade tänkt.

Vid nästa tillfälle såg vi denna film som repetition

Eleverna fick nu ett uppdrag, som är kopplat till deras tidning newsofalvik.se

Miljö och hållbarutveckling är något som ständigt är aktuellt. Under våren vill tidningen att ni journalister fokuserar extra på dessa frågeställningar.

Ni får först genomgå utbildning och genomföra research för att på så sätt få en bättre helhetsbild.

Ni har fått sätta er in i de 17 globalamålen. Det är viktigt att medvetandegöra dessa för alla läsare.

1. Välj ut ett mål som ni tycker är allra viktigast för er.

2. Koppla det till andra globalamål.

3.Vilka mål kopplar du det till och varför.

4. Gör en egen logga för ditt miljömål som talar om vilket mål det handlar om.
Skriv en text som berättar vilket miljömål du har valt och varför. Varför är det viktigt, varför väljer du det? På vilket sätt är det kopplat till andra mål.(Eleverna skriver i google docs, så att de enkelt kan dela texten med mig)

5. För att nå läsarna så tänker redaktionen att det kan vara bra att göra förståelsen för målen lustfylld för läsarna. Ni ska göra en plotagon, som berättar om det ni just skrivit. Denna ska publiceras under Utrikesnyheter samt på er byblogg.

Parallellt med detta arbetar vi i bild/teknik med att skapa en uppfinning som på något sätt förbättrar miljön. De ritar och skriver och sedan bygger de uppfinningen i appen 123D design.

Vi har även hunnit med 2 avsnitt i serien ”Klimatmonstret”. En filmserie riktad mot elever i år 4-6. Det finns en lärarhandledning till serien och efter varje filmsnutt, finns det färdiga diskussionsfrågor. Jag valde att använda frågorna som enskilda reflektionsfrågor. Eleverna fick skapa en bok i appen bookcreator. Denna använder vi för reflektioner till filmerna, och alla våra uppgifter som rör miljö och hållbarutveckling. Här får jag elevernas tankar samlade på ett smidigt sätt och boken, kan de efter avslutat arbetsområde dela med mig.

Planen är även att eleverna ska få göra en vlogg/podd likt den ”Clara Henry” gjorde. Eleverna ska ta ställning för något som rör vårt temaområde.

Det känns roligt att ha kommit igång med arbetsområdet och vi har massor av idéer på hur vi ska gå vidare. I kemi kommer vi att arbeta extra kring ”Kemi och miljö”, vilket innefattar surt och basiskt, kemiskareaktioner etc.

Miljö och hållbarutveckling är ett ständigt aktuellt arbetsområde som verkligen engagerar eleverna, diskussionerna sinar aldrig.

Tips på bra lektionsupplägg hittar vi bland annat här.

Mitt blogginlägg handlar dels om att spara mina tankar för mig själv för kommande år, att slippa leta bra filmklipp etc. Det handlar också om att underlätta jobbet för någon annan pedagog som är i startgroparna för ett liknande arbete med sina elever.

Bifogar även fler bra länkar som vi använt.

Ge världen en ny chans

Frågesport om pant

Miljökalender

Natur och miljöboken

De globalamålen

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Matteunited

Under föregående läsår hade vi en matematikblogg matteunited.blogspot.se. Det var ett matematik samarbete mellan 3 klasser, en i Sundsvall, en i Norrtälje också vi i från Luleå. Detta samarbete lyfte undervisningen och eleverna från de olika skolorna började redan tidigt i höstas prata om ett nytt samarbete. Självklart blev det av och nu samarbetar vi via webbstjärnan och siten http://www.matteunited.se . Det vi har fokuserat på under höstterminen är begrepp i matematik. Vi har tränat ”På minuten i matematik”, inspirerat av musik programmet Dobidoo där de tävlande ska förklara en artist, för en anan i laget. Vi förklarar matematikbegrepp. Vi har utmanat varandra via vår ”mattepodd”. Där spelar vi in och tar tid hur många ord klasserna klarar av på en minut. Eleverna är verkligen taggade för att förbättra sitt resultat.

Inför decembermånad har vi haft varsitt adventsproblem. Alviksskolan var först ut adventsproblem 1 : en kahoot, kring matematikbegrepp. Här lärde vi oss bla av varandra att det finns en funktion som heter ”Ghost mode” som gör att eleverna kan tävla mot sig själva för att förbättra sina resultat.

Adventsproblem 2 var från lärarna till eleverna ett matematikproblem skapat i appen ”Elf your self”. En uppföljare från förar året.

Adventsproblem 3, blev en hit. Luckstaskolan introducerade oss i Quizlet live. Enskilda elever på vår skola hade använt quizlet i engelska undervisniningen, men via Luckstas utmaning fick vi möjlighet att testa quizet live. Till skillnad från kahoot så slumpas eleverna in i lag. De måste samarbeta för att komma fram till svaren. En tilltalande och proffsig design. Lätt att skapa egna quizlets. Vi har även hunnit träna olika ”upptäckare” genom quizet. Eleverna gillar det skarpt och vi lärare också. Har nu introducerat det för övrig personal på skolan. Passar även för de yngre åldrarna, då man via betal varianten också kan lägga in eget tal till text, bilder etc. Perfekt för lästräning och individualiserad sådan

Kommer definitivt att lägga in  detta verktyg i min digitalakurs för lärare i Luleå Kommun.

Adventsproblem 4 är en Jeopardy skapad av Svanbergaskolan. Detta är också nytt för oss. Vi blev också tidigare under terminen introducerade till något som heter ”Daily puzzle”, av Svanbergaskolan. Klurigt och roligt! Testa!

Det är så häftigt att få möjligheten att på detta sätt utvecklas både digitalt och matematiskt via kollegor på långt avstånd. Via bloggen inspirerar vi varandra och via olika matematikuppdrag ”tvingas”(ur positiv bemärkelse) vi att testa appar/program vi aldrig testat. Alviksskolans elever tipsade bl a om vår favorit app, ”Förstå matematik”

Underföregående läsår och arbetet med matteunited samt vårt storyficationprojekt www.yetisinneedofalvik.blogspot.se, så gjorde jag och min kollega Eva en klassrumsstudie via Gudrun Malmer stipendium kring hur och om de digitalaverktygen påverkar, motivation/engagemang samt förståelse i matematik. Vår rapport kan ni läsa här

Rapporten kommer att presenteras i Mullsjö på Svenska matematiklärarnas sommarkurs, men vi har också fått möjligheten att delta på SETT med vårt arbete. Jag och min kollega Linda kommer också att föreläsa kring vårt arbete med digitala verktyg utifrån våra Storyfication projekt. Kom gärna och lyssna på oss där.

Våra föreläsningar kan ni läsa om här

Välkomna!


Prenumerera på nya blogginlägg

Utvidgat kollegium

Höstlovet var intensivt. Skolforum, Kunskapsfestivalen i Piteå, LETT-Luleå (Motsvarighet till SETT).  På  Skolforum där höll jag en monterföreläsning via LR och mitt kapitel i boken ”Vi får det att funka”.  Första besöket på Skolforum. Jag och min kollega Linda hade också blivit nerbjudna eftersom vi var nominerade till pris för årets lärresurs via http://digitalaakademin.se Glada och överraskade blev vi när vi stod där som vinnare.

img_6688

Stolta över vårt arbete givetvis. För oss var detta inte priset för ett års arbete, utan för 3. Våra storyficationprojekt har vuxit och sammanlagt har vi 78 uppdrag i de 3 senaste projekten. I år får vi lägga till ytterligare nya uppdrag och infallsvinklar via vårt nya storyfication projekt http://newsofalvik.se Ett sådant pris ger en riktig boost. För mig har de digitalaverktygen hjälpt att lyfta undervisningen men det har också blivit möjligt att sprida mina tankar utanför klassrummet och ta del av andra pedagogers idéer.

Ett råd jag vill ge alla lärare: Öppna upp klassrummet! I ett utvidgad kollegium är vi alla vinnare.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Digital pedagogresurs

I år har jag fått en annan typ av tjänst. 20% pedagogresurs för Grundskolan i Luleå. Jag ska hjälpa till att utveckla kommunen pedagoger kring användande av digitalaverktyg. Redan under våren hade jag en vision om att få utveckla en sådan utbildning. Blev överlycklig när det blev till verklighet. Utbildningen har jag lagt upp med inspiration av matematiklyftet.

Upplägg
Under läsåret 2016/2017 erbjuds lärare fortbildning inom IKT. Det är en träff i månaden. Under läsåret kommer det att vara sammanlagt  8 träffar/grupp. Jag har igång 3 grupper samtidigt. Inför varje träff ska pedagogerna har förberett sig genom att ha läst en angiven text kopplat till digitala verktyg i undervisningen. Jag har lagt upp kursen utifrån Patricia Diaz bok ”Webben i undervisningen, samt LR´s utgåva ”Vi får det att funka

skarmavbild-2016-11-01-kl-18-09-46

skarmavbild-2016-10-12-kl-11-34-25

Pedagogerna kommer även att få arbetsuppgifter som de ska testa/genomföra med sin elevgrupp/självständigt inför träffen. Vi kommer att rikta in oss på plattformsoberoende verktyg. Pedagogerna kommer bland annat få utveckla sina kunskaper kring nätet som resurs för lärande, att dela dokument/arbeten/presentationer/filmer, hur man startar upp en blogg, film/bild och skapande, appar/program som hjälpmedel/verktyg i undervisningen, källkritik.

Pedagogerna kommer att kunna ta del av instruktionsfilmer för hur man genomför olika saker med de digitalaverktygen. Filmerna samlas på en blogg, detta ska göra det enklare att kunna testa saker på egen hand, efter träffarna.

Detta gör det via bloggen digilulea.blogspot.se

Så här ser den preliminära planeringen ut.

1.Googles applikationer genomgång, Starta upp en blogg

Till gång 2
”Webben i undervisningen”Läs kp 13
”Vi får det att funka” Läs kp 1+2

2 Googles applikationer,Google drive– ladda upp filer, dela filerna på blogg, dela med kollegor.
Andra samrbetesytor ex titanpad,
”Vi får det att funka” kapitel 3+11 till gång 3
”Webben i undervisningen” kp 7-10
Till nästa gång-skapat bildspel

3. Källkritik Webbstjärnas kurs kring källkritik. Lägg in badge. Upphovsrätt, källkritik. Lägga in bilder på blogg. Verktyg för att skapa collage ex pic collage, se tulay´s sida
Till nästa gång skapt collage lägga upp på blogg
”Vi får det att funka” Läs kp 4+ 5 till gång 4

 

4.
Presentera digitalt- Uppdrag
Powtoon, Plotagon, Quizlet
Picasa webalbum
Genomför något av ovanstående med sin grupp. Redovisas tillfälle 5.

5.
Arbete med uppdrag, samt redovisning.

Delge chrome tillägg, samt moviemaker

Gå in och kika på och läs några inlägg från bloggarna.
Historiepratarna
Digitalisering exempel

Hur har lärarna i exemplen valt att arbeta med digitalt berättande?
Upplever ni att de digitala verktygen använts på ett relevant sätt?
Finns det ett tydligt pedagogiskt syfte?
Vilka vinster/möjligheter har tekniken/arbetssättet medfört?
Kan ni se några svårigheter med att arbeta på detta sätt?
Har ni inspirerats att prova något nytt verktyg/arbetssätt utifrån de exempel ni hittat? Skulle dessa verktyg/arbetssätt kunna användas tillsammans med den planering du gjorde i del 1?
Vad skulle det kräva i form av teknik och kompetens? Finns denna teknik på skolan? Finns kompetensen i ert arbetslag/på skolan?
Fundera på vad för digitalt berättande arbete du/ni skulle kunna genomföra med era elever.

”Vi får det att funka” kp 3 till gång 6

6. Presentera digitalt
Digitalt berättande och bildredigering App-programtips, Tulayssida,
Bädda in böcker calameo, storybird, mystorybook, littlebird tales, bookcreator , storywheel etc

Till nästa gång genomfört digitalt berättande arbete med elever

Läs ”Vi får det att funka” Läs kp 14+4 till gång 6

+film från skolverket

7.Digital klassrumskommunikation
Delge varandra sitt arbete.
Presentation av appar program såsom:
Thinglink, Titanpad, todaysmeet, skype, mysteryskype, voto.se qr-koder, socrative, podcast app, mentimeter. Hur kan vi använda dessa-formativt
Skapa eget utifrån qr
”Vi får det att funka” kp 11+12 till gång 7

8. Allmänna digitala apptips och program
Källkritik

Detta är ett utvecklingsarbete för både mig och deltagande pedagoger, har ca 75 lärare i gång nu. Planeringen kan komma att omstruktureras och förändras.

Har ett toppen jobb 🙂


Prenumerera på nya blogginlägg

Programmera mera

Jag fick förfrågan om jag ville vara med och utvärdera ur´s program ”Programmera mera”. Ett program riktat mot elever år F-3. Jag undervisar på mellanstadiet men ser att även år 4-6, samt pedagogerna i alla skolår kan ta till sig av programmet. På ett lustfyllt och intressant sätt utmanas 3 barn i olika uppdrag kopplade till programmering. Karin Nygårds håller i trådarna och har en naturlig och trovärdig programledarroll. Till avsnitten finns sedan förslag på arbetsuppgifter, korta bra instruerande filmer med Karin och en grupp elever. http://urskola.se/Produkter/197441-Programmera-mera-lektionstips-Monster

Mina elever i år 4-6 har sett programmet och utvärderat det via länk från ur.

Igår hade vi halv k-dag på skolan då vi bland annat arbetade med temat för läsåret ”ämnesövergripande teknik”. Alla pedagoger fick se första delen och sedan såg vi även några av lektionstipsen. Detta för att jag ville att de skulle få se hur Karin kopplar programmering till svenska undervisningen, idrotten,musiken och matematiken på ett bra sätt.

Reflektionerna var först att det här gör vi ju redan, efter att ha sett ett exempel på när barnen trädde halsband utifrån ett mönster som skulle upprepas. Skillnaden är att i detta sätt att arbeta så är programmeringen i fokus. Det vi gör i olika ämnen sammanfogas. Vi sätter ord på det vi gör. Att skriva egna sagor utifrån algoritmer är något som lärare redan gör, men sättet att koppla det sättet att arbeta på till programmering tror jag inte att det är många som gör eller har gjort.

Det känns som om denna programserie kan tydliggöra för pedagogerna på vilket sätt de kan arbeta med eleverna för att utveckla förståelsen för koder, programmering etc.

Vi fortsatte vår eftermiddag med egen programmering med vårt Wedo lego. Det var ett samarbetesuppdrag där man måste programmera robotarna tillsammans för att de ska kunna köra rätt. 2 robotar är sammankopplade och minskar man hastigheten på den ena så svänger den etc. Här gäller det att pröva och ompröva.

img_6470

Under codeweek nästa vecka kommer jag att gå in i alla grupper och programmera. Vi kommer att arbeta både med wedo, EV3 och code.org. Lite olika i olika grupper. Till min hjälp i F-3 kommer jag att ha elever från mellanstadiet. Ser framemot en toppen vecka.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Bokmässa-en dela kultur

Uppstigning i ottan. Smidig resa till Göteborg, incheckning och därefter med raska steg mot Bokmässan. Idag (igår) skulle vår bok släppas.”Vi får det att funka”. En bok av lärare för lärare. I boken ger 14 lärare, framgångsrika exempel på hur de använder digitalaverktyg i undervisningen. Boken ges ut via ett samarbete mellan LR och Ekerlidsförlag.

img_5901

När jag fick förfrågan att skriva hade jag ingen aning om att att slutresultatet skulle bli så bra. En bra spridning av texter och olika infallsvinklar på digitala verktyg i undervisningen. Det som sammanfattar hela boken är ”pedagogiken i fokus”. Digitala verktygen är just verktyg för att förverkliga den pedagogiska idén

Bokmässan blev precis en sådan trevlig tillställning som jag hade hoppats på. Vi blev välomhändertagna vid LR’s monter. Lyssnade på intressant panelsamtal mellan Gustav Fridolin, LR’s ordförande Åsa Fahlén , Helena Kvarnsell och Christer Isaksson (redaktörer för boken). Där lyfte de det viktiga kompetensutvecklingsbehovet som finns hos pedagogerna. Ingen IT satsning utan att inkludera kompetensutveckling. Detta är något som alla kommuner måste ta till sig. De pratade också om det fria valet, hur viktigt det är att pedagogerna har inflytande över tekniken och vilka digitalaverktyg som används.

cs8vqiiwiaa5hkb-jpg-large

Jag strosade runt i olika montrar, lyssnade på olika kortare föreläsningar bl a Mikael Bruér om ”Peer instruktions”, spännande. I boken kan man läsa mer.

I slutet av dagen hade vi mingel där LR ‘s ordförande lyfte fram boken ytterligare och vi fick signera böcker. Har tränat på autograf 😉 sedan jag började skriva, kul att äntligen få nytta av den 😉 Vi fick känna oss lite speciella denna kväll. Titulerades hela kvällen som författare, en ovanlig känsla som jag gärna vänjer mig vid ( har bokprojekt huvudet 🙂 ). En lyxkväll för lärare, som avslutades på fin restaurang tillsammans med representanter från Lärarnasriksförbund.

Vad tar jag med mig: ett stort leende givetvis, tacksamhet gentemot LR, Helena Kvarnsell och förlaget för att de bl.a. valde ut mig att få skriva ett kapitel i boken. Jag bär också med mig flera tankar och idéer som har fötts via nya möten på Bokmässan.

Är glad över att jag fått dela denna dag med min fantastiska kollega Eva Rännar, som också är författare i boken. Att få dela samma upplevelser/erfarenheter stärker arbetet på vår skola. Tid för diskussion och reflektion är guld värt.

Nästa anhalt är Cetis 6 oktober, där föreläser jag kring ”Så funkar det-Teknik ur ett ämnesövergripandeperspektiv” samt håller workshops kring programmering.  Därefter ”Skolforum 31 oktober”- där jag kommer att hålla en monterföreläsning utifrån mitt KP i boken, 1 november Kunskapsfestivalen i Piteå– jag och Eva Rännar föreläser utifrån vår klassrumsforskning ”omdefinieratlärande i matematik”, 2 november LETT medarrangör till detta arrangemang för att få pedagoger i kommunen att inspireras av varandra. Korta föreläsningar varvade med workshops.

Jag älskar mitt yrke, med barnen i skolan, men dessa trevliga avbrott i vardagen gör att jag samlar ännu mer kraft och energi. Att planera och hålla i en föreläsning gör att jag reflekterar över min egen undervisning, detsamma gäller bloggen. Via bloggen reflekterar, analyserar och förbättrar jag min egen undervisning. Själv hittar jag inspiration via andra pedagogers bloggar, Facebook, Twitter etc,. Hoppas att mina föreläsningar och bloggar ger inspiration tillbaka till andra.
Dela med sig, gör oss alla till vinnare!!!


Prenumerera på nya blogginlägg