Tillgänglig lärmiljö via digitala verktyg

Är så glad. I höstas sökte jag pengar via SPSM, SIS medel som jag fick beviljat https://www.spsm.se/stod/Bidrag/skolor-inom-skolvasendet/utvecklingsprojekt/

Pengarna hade kunnat frysa inne om jag inte hittat en ersättare för mig på min ordinarietjänst. Lyckan när det blev klart med en anställning går inte att beskriva.

Vårt projekt som vi sökt medel för har två olika infallsvinklar. Den första delen handlar om att skapa digitala verktygslådor för eleverna, för att göra dem mer självständiga i arbetet och nå en högre måluppfyllelse. Den andra delen handlar om att skapa motivation via de digitala verktygen, men där den digitala verktygslådan är en grund för att kunna lösa de motivationshöjande uppgifterna.

Vi har observerat ett tydligt större engagemang hos elever som har större utmaningar med bla matematiken i skolan, när klasserna har arbetat med uppdrag via storyfication-projekt.

Vi får nu möjligheten att ta steget vidare med arbetssättet och fokusera på digitala verktyg som skapar större förståelse hos eleverna, så att eleverna har en större digital verktygslåda att välja bland när de ex ska lösa problem utföra olika typer av uppgifter.

Vi kommer  att analysera, och implementera verktyg som har det där lilla extra. Allt i från konkreta hjälpmedelsappar, till mer spelifieratlärande.  Det ska vara en tillgänglig lärmiljö, så att möjligheterna för alla elever att utvecklas till sin fulla potential finns. Att arbeta in verktyg som stöttar eleverna i lärandet och Storyfication projekten.  

En förutsättning för att detta projekt ska få genomslagskraft hos ALLA elever är att elever som är i behov av extra stöd kan ta hjälp i sin digitala verktygslåda, de är alltifrån instruktionsfilmer, till appar, program som stöttar inlärningen. Via vårt projekt vill vi observera huruvida vi lyckas implementera de digitala verktygslådorna som självhjälp för eleven. Det som är nödvändigt för vissa är bra för alla. 

Min roll är att jag  under det kommande året kommer att driva projektet på 80% . Det är ett förändringsarbete på hela skolan. På K-dagar etc kommer vi att fördjupa våra kunskaper kring detta.

När lärmiljön blir tillgänglig minskar extra anpassningar och särskilt stöd. Detta är till gagn för alla elever, särskilt för elever som i dagsläget är i behov av särskilt stöd.

Ser framemot ett spännande och lärorikt läsår


Prenumerera på nya blogginlägg