Globala mål-Miljö och hållbarutveckling

Under vårterminen startade vi upp ett arbete i so/no/sv/eng kring miljö och hållbarutveckling. Vi delade in klassen i basgrupper. Vi började med att se Banderoll: ”Om klimat” från sli.se. Därefter såg vi korta filmklipp och eleverna fick efter varje filmklipp, diskutera och skriva ner sina tankar kring filmerna utifrån nedanstående frågeställningar.  Efter filmen fick varje grupp delge sina tankar,

  • Vad handlar filmen om?
  • Vilka problem och vilka lösningar presenteras filmen?
  • Vad ville de som gjorde filmen säga?
  • Vilka känslor och tankar väckte filmen i dig?
  • Vad kan vi – här och nu – göra för att bidra till enbättre värld?

Vi såg också denna film från 1964 om hur vi gjorde med sopor förr i tiden.

Efter detta introducerade vi de globala målen via en för eleverna känd bloggare Clara Henry.

Eleverna fick  sedan klippa ut alla mål och förklaringar och därefter tillsammans para ihop dem igen. Därefter fick de välja ut ett mål som de skulle koppla till andra mål och delge övriga elever hur de hade tänkt.

Vid nästa tillfälle såg vi denna film som repetition

Eleverna fick nu ett uppdrag, som är kopplat till deras tidning newsofalvik.se

Miljö och hållbarutveckling är något som ständigt är aktuellt. Under våren vill tidningen att ni journalister fokuserar extra på dessa frågeställningar.

Ni får först genomgå utbildning och genomföra research för att på så sätt få en bättre helhetsbild.

Ni har fått sätta er in i de 17 globalamålen. Det är viktigt att medvetandegöra dessa för alla läsare.

1. Välj ut ett mål som ni tycker är allra viktigast för er.

2. Koppla det till andra globalamål.

3.Vilka mål kopplar du det till och varför.

4. Gör en egen logga för ditt miljömål som talar om vilket mål det handlar om.
Skriv en text som berättar vilket miljömål du har valt och varför. Varför är det viktigt, varför väljer du det? På vilket sätt är det kopplat till andra mål.(Eleverna skriver i google docs, så att de enkelt kan dela texten med mig)

5. För att nå läsarna så tänker redaktionen att det kan vara bra att göra förståelsen för målen lustfylld för läsarna. Ni ska göra en plotagon, som berättar om det ni just skrivit. Denna ska publiceras under Utrikesnyheter samt på er byblogg.

Parallellt med detta arbetar vi i bild/teknik med att skapa en uppfinning som på något sätt förbättrar miljön. De ritar och skriver och sedan bygger de uppfinningen i appen 123D design.

Vi har även hunnit med 2 avsnitt i serien ”Klimatmonstret”. En filmserie riktad mot elever i år 4-6. Det finns en lärarhandledning till serien och efter varje filmsnutt, finns det färdiga diskussionsfrågor. Jag valde att använda frågorna som enskilda reflektionsfrågor. Eleverna fick skapa en bok i appen bookcreator. Denna använder vi för reflektioner till filmerna, och alla våra uppgifter som rör miljö och hållbarutveckling. Här får jag elevernas tankar samlade på ett smidigt sätt och boken, kan de efter avslutat arbetsområde dela med mig.

Planen är även att eleverna ska få göra en vlogg/podd likt den ”Clara Henry” gjorde. Eleverna ska ta ställning för något som rör vårt temaområde.

Det känns roligt att ha kommit igång med arbetsområdet och vi har massor av idéer på hur vi ska gå vidare. I kemi kommer vi att arbeta extra kring ”Kemi och miljö”, vilket innefattar surt och basiskt, kemiskareaktioner etc.

Miljö och hållbarutveckling är ett ständigt aktuellt arbetsområde som verkligen engagerar eleverna, diskussionerna sinar aldrig.

Tips på bra lektionsupplägg hittar vi bland annat här.

Mitt blogginlägg handlar dels om att spara mina tankar för mig själv för kommande år, att slippa leta bra filmklipp etc. Det handlar också om att underlätta jobbet för någon annan pedagog som är i startgroparna för ett liknande arbete med sina elever.

Bifogar även fler bra länkar som vi använt.

Ge världen en ny chans

Frågesport om pant

Miljökalender

Natur och miljöboken

De globalamålen

 


Prenumerera på nya blogginlägg