Programmera mera

Jag fick förfrågan om jag ville vara med och utvärdera ur´s program ”Programmera mera”. Ett program riktat mot elever år F-3. Jag undervisar på mellanstadiet men ser att även år 4-6, samt pedagogerna i alla skolår kan ta till sig av programmet. På ett lustfyllt och intressant sätt utmanas 3 barn i olika uppdrag kopplade till programmering. Karin Nygårds håller i trådarna och har en naturlig och trovärdig programledarroll. Till avsnitten finns sedan förslag på arbetsuppgifter, korta bra instruerande filmer med Karin och en grupp elever. http://urskola.se/Produkter/197441-Programmera-mera-lektionstips-Monster

Mina elever i år 4-6 har sett programmet och utvärderat det via länk från ur.

Igår hade vi halv k-dag på skolan då vi bland annat arbetade med temat för läsåret ”ämnesövergripande teknik”. Alla pedagoger fick se första delen och sedan såg vi även några av lektionstipsen. Detta för att jag ville att de skulle få se hur Karin kopplar programmering till svenska undervisningen, idrotten,musiken och matematiken på ett bra sätt.

Reflektionerna var först att det här gör vi ju redan, efter att ha sett ett exempel på när barnen trädde halsband utifrån ett mönster som skulle upprepas. Skillnaden är att i detta sätt att arbeta så är programmeringen i fokus. Det vi gör i olika ämnen sammanfogas. Vi sätter ord på det vi gör. Att skriva egna sagor utifrån algoritmer är något som lärare redan gör, men sättet att koppla det sättet att arbeta på till programmering tror jag inte att det är många som gör eller har gjort.

Det känns som om denna programserie kan tydliggöra för pedagogerna på vilket sätt de kan arbeta med eleverna för att utveckla förståelsen för koder, programmering etc.

Vi fortsatte vår eftermiddag med egen programmering med vårt Wedo lego. Det var ett samarbetesuppdrag där man måste programmera robotarna tillsammans för att de ska kunna köra rätt. 2 robotar är sammankopplade och minskar man hastigheten på den ena så svänger den etc. Här gäller det att pröva och ompröva.

img_6470

Under codeweek nästa vecka kommer jag att gå in i alla grupper och programmera. Vi kommer att arbeta både med wedo, EV3 och code.org. Lite olika i olika grupper. Till min hjälp i F-3 kommer jag att ha elever från mellanstadiet. Ser framemot en toppen vecka.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Förstå matematik-med hjälp av digitala verktyg

De två senaste veckorna har vi arbetat med bråk och decimaltal i både år 5 och 6. Jag använder många uppgifter från matematiklyftets moduler i taluppfattning. I del 5 år 4-6 fördjupningsuppgifter finns detta toppenmaterial. http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/2125_07_1.pdf

Det handlar om att konkretisera bråk och decimaltal. Som klassrumsaktivitet är det inte lätt att få det konkreta materialet att räcka till alla. Överlycklig när jag kom på att appen ”Number pieces” borde vara ett toppen verktyg….och det var det.

img_6344

Lätt att ändra, växla och manövrera. Under två pass har vi arbetat med konkretisering av decimaltal och vi fortsätter nästa vecka. Jag ser och har sett från tidigare årskullar att detta sätt att arbeta förstärker elevernas förståelse för begreppen.

Som avslutande aktivitet på matematiklektionerna brukar vi träna på matematikord. Vi kallar det ”på minuten”. Eleverna står i led mot varandra. En med ryggen mot tavlan, övriga i ledet ska förklara matematikordet. Vi har kört detta via keynote, men nu har jag hittat en app som heter ”charades”. Du kan göra egna begreppslistor på din egen padda. Om det är rätt så vickar man ner skärmen, fel så vickar man bakåt. Ett lekfullsätt att träna begrepp, inte bara i matematik. Eleverna kan även köra det parvis.

img_6309

Multiplikation är för många elever svårt att förstå innebörden av. Har funnit en app som både ger förståelse,färdighetsträning, samarbete samt är motivationshöjande. Appen heter förstå matematik och finns både i multiplikation/division och addition/subtraktion. En recension har gjorts  http://www.skolappar.nu/understanding-math-2/

Hemma är detta en favorit. Här utmanar barnen varandra förfullt

img_6319img_6317

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg