Ekvationer

Ekvationsspelet
Eleverna får lägga ekvationer åt varandra. vi har pratat om att man ska ”gömma” lika många stickor i varje låda. Det är viktigt att det är lika många stickor på varje sida om likhetstecknet, oavsett om en del stickor ligger i lådor.  Kompisen ska lista ut hur många stickor som varje låda innehåller genom att plocka bort lika många stickor och askar  på varje sida. De skriver/ ritar hur de löst det.

Efter praktiskt arbete fortsätter vi med att byta ut de ritade askarna mot X.
3 askar+4 stickor=2 askar+ 8
blir
3X+4=2X+8

Ett helt fantastisk metod att ha något att hänga upp kunskapen på. När eleverna glömmer vad X kan stå för plockar vi fram askarna som repetition. Det härliga är att stark som svag fixar denna övning. De plockar och tar bort på varje sida. För de som behöver mer utmaningar ta 1/2 el 1/4 stickor.


Prenumerera på nya blogginlägg

Något att fira!

Vi har ansökt om pengar från Baltiskafonden för att utveckla vår skolskog. 35 000 blev vi bevviljade. Projektet pågår i två år. Äventyrspedagogik, mattestigar och utomhuspedagogik, är något som vi tänkt lägga en del av pengarna på. Dessa pengar kommer att ge oss en guldkant i tillvaron under de kommande två åren. Super kul!!!


Prenumerera på nya blogginlägg

Samarbete

I veckan startade vårt samarbete ”Alviksskolan-Svanbergaskolan”.  Vi fick ett problem skickat till oss från en skola , Svanbergaskolan i Norrtälje. Ett riktigt klurigt problem men vi fick många intressanta uträkningar.
Vi kommer att ha ett utbyte med Svanbergaskolan genom att våra elever gör egna matematikproblemfilmer till  dem, som de får lösa och vice versa. Tanken är att matematikfilmerna ska skildra hur det är att vara 11-13 år i Alvik. Här kan ni följa vårt samarbete http://alviksvanberga.blogspot.se


Prenumerera på nya blogginlägg

Vi jämför areor

Eleverna klippte ut fyra rektanglar 6 gånger 4 rutor. Hur stor är arean? Uppgiften var sedan att klippa ut en triangel på ena sidan och sätta den på andra sidan. Jämförelser och slutsatser var entydiga. Det spelar ingen roll om vi flyttar biten, det är fortfarande lika stor area.

Vi fortsatte att klippa ut ytterligare två rektanglar. Eleverna skulle klippa ut en triangel med basen 6 och höjden 4. De bitar som blev över skulle de sedan försöka pussla i hop så att den blev likadan som ursprungs triangeln. En superbra övning som utvecklar förståelsen för triangelns area. Man ser tydligt att en rektangel alltid består av 2 trianglar.


Prenumerera på nya blogginlägg

Små ord…

Ett bra jobbat, kämpa, du kan, betyder så mycket. Vuxen som barn behöver peppning.  Någon som tror på en. Under min egen skolgång hade jag en matematiklärare som verkligen trodde på mig. Jag ville prestera, då det gick tungt tänkte jag på lärarens peppande ord. Jag kan! Har någon annan löst problemet så kan jag!

Har så många gånger mött ”han/hon har ärvt sina dåliga matematikkunskaper från mig”, från föräldrar som bara vill väl. Hur fungerar det i praktiken. Jo, det är ingen idé att kämpa och försöka- har man ärvt något så går det inte att göra något åt. Dessa elever är de som jag upplever är svårast att nå. Matematik handlar mycket om att tro på sig själv. Genom peppning hemifrån och i skolan kan vi tillsammans nå långt.

Detsamma gäller det oss som pedagoger. Positiva ord och tron på att vi kan prestera, gör att vi höjer oss ännu mer. Likväl som landslaget i fotboll behöver bra ledare, behöver vi pedagoger bra ledare för att utvecklas till vår fulla potential.

Utveckling sker genom peppande ord och uppskattning. Jag tror att vi alla måste bli bättre på att ge de små uppskattande orden till varandra både till elever, andra pedagoger och chefer.

Bra jobbat, bra planering, tyckte du genomförde det där bra!

Små ord som betyder så mycket!


Prenumerera på nya blogginlägg

Torsdagstankar

Vilken dag! Duktiga elever löste uppdrag med EV3 robotar. Innan eleverna började programmera roboten hade de kluriga problem  att lösa. Imponerad av vilka duktiga elever vi har. Två elever ville även filma och berätta om sitt arbete.

Förmågan att beräkna area, omkrets omvandla längdmått till rätt skala, var några av de matematiskabegrepp vi arbetade med.
De elever som inte programmerade arbetade med vinkelspel och bråk/decimaltal spel.


Prenumerera på nya blogginlägg

Concept cartoons

I väntan på kod för concep tcartoons så arbetar vi med egna.
Här nedan ser ni en som jag använt för att se om eleverna har förstått betydelsen av procent begreppet. samt deras problemlösningsförmåga.

Det bästa är när eleverna får fundera ett tag själv. När de har funderat ett tag så har vi ibland använt mentimeter.com eller voto.se. Eleverna sätter sig sedan med en kompis och förklarar hur de har tänkt och ska försöka komma fram till en gemensam lösning på problemet. Efter det tar vi ”tempen” igen. Har vi många olika förslag på vem som har rätt så berättar de olika hur de har tänkt. På så sätt kan vi lättare reda ut missförstånd. 

Prenumerera på nya blogginlägg

Bråk, decimaltal, procent.

För att befästa hur bråk-decimaltal och procent hänger samman, brukar vi spela ett spel. 7 kort delas ut och man får en lista med  olika bråk/decimaltal/procent( 1/4 = 0,25= 25% ) . Spelet går ut på att bli av med korten så snabbt som möjligt. Man vänder upp ett kort står det 0,01 på kortet så får den som är snabbast lägga ut ett kort som matchar det och sedan lägga ut ett nytt kort. Jag delar in eleverna i grupper och brukar försöka att anpassa grupperna efter förmåga. Spelet uppskattas av verkligen av eleverna.


Prenumerera på nya blogginlägg

EV3

2013 blev vi utsedda som årets teknikutbildning. Vi fick ett stipendium på 50 000 kr. Målet med teknikprojektet är att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor och knyta upp samarbete med företagarna i byn. Vi vill ge våra elever bättre förutsättningar att möta morgondagens utmaningar. 
En förälder i klassen arbetar med robotar och kommer ut och berättar om sitt arbete i veckan. Det är verkligen uppskattat!
På onsdag får eleverna uppdrag att lösa med roboten. Givetvis kopplat till houseofalvik@blogspot.se
Gräsklippning av gården står som uppdrag. Mycket matte vill jag lova!!


Prenumerera på nya blogginlägg

Förmågorna och dokumentation

Lägger upp arbetet via en 6veckors pedagogiskplanering, där vi tänker ämnesövergripande.

Elevernas förmågor dokumenterar jag via ett blad som det  i Teknik och Bild Jag har skrivit förmågorna högst upp. I vänsterspalten står elevernas namn. Längst ner de arbetsuppgifter som vi arbetat/arbetar med. Om jag skriver 1a i första kolumnen på en elev så betyder det att eleven visar förmågan på a-nivå, i den uppgiften. I en uppgift kan eleverna visa flera förmågor. Jag tycker att detta blad är ett bra och enkelt sätt att dokumentera. Alla elever är på samma blad. Du kan snabbt skriva ner dina observationer och behöver inte bläddra i olika blad.


Prenumerera på nya blogginlägg