Tillgänglig lärmiljö via digitala verktyg

Är så glad. I höstas sökte jag pengar via SPSM, SIS medel som jag fick beviljat https://www.spsm.se/stod/Bidrag/skolor-inom-skolvasendet/utvecklingsprojekt/

Pengarna hade kunnat frysa inne om jag inte hittat en ersättare för mig på min ordinarietjänst. Lyckan när det blev klart med en anställning går inte att beskriva.

Vårt projekt som vi sökt medel för har två olika infallsvinklar. Den första delen handlar om att skapa digitala verktygslådor för eleverna, för att göra dem mer självständiga i arbetet och nå en högre måluppfyllelse. Den andra delen handlar om att skapa motivation via de digitala verktygen, men där den digitala verktygslådan är en grund för att kunna lösa de motivationshöjande uppgifterna.

Vi har observerat ett tydligt större engagemang hos elever som har större utmaningar med bla matematiken i skolan, när klasserna har arbetat med uppdrag via storyfication-projekt.

Vi får nu möjligheten att ta steget vidare med arbetssättet och fokusera på digitala verktyg som skapar större förståelse hos eleverna, så att eleverna har en större digital verktygslåda att välja bland när de ex ska lösa problem utföra olika typer av uppgifter.

Vi kommer  att analysera, och implementera verktyg som har det där lilla extra. Allt i från konkreta hjälpmedelsappar, till mer spelifieratlärande.  Det ska vara en tillgänglig lärmiljö, så att möjligheterna för alla elever att utvecklas till sin fulla potential finns. Att arbeta in verktyg som stöttar eleverna i lärandet och Storyfication projekten.  

En förutsättning för att detta projekt ska få genomslagskraft hos ALLA elever är att elever som är i behov av extra stöd kan ta hjälp i sin digitala verktygslåda, de är alltifrån instruktionsfilmer, till appar, program som stöttar inlärningen. Via vårt projekt vill vi observera huruvida vi lyckas implementera de digitala verktygslådorna som självhjälp för eleven. Det som är nödvändigt för vissa är bra för alla. 

Min roll är att jag  under det kommande året kommer att driva projektet på 80% . Det är ett förändringsarbete på hela skolan. På K-dagar etc kommer vi att fördjupa våra kunskaper kring detta.

När lärmiljön blir tillgänglig minskar extra anpassningar och särskilt stöd. Detta är till gagn för alla elever, särskilt för elever som i dagsläget är i behov av särskilt stöd.

Ser framemot ett spännande och lärorikt läsår


Prenumerera på nya blogginlägg

Programmeringsuppdrag

I årets Storyfication projekt är vi på en tågresa runt om i Europa. Vi har just lämnat Sverige på väg söderut http://www.lovelovetrainofalvik.se

Nedanstående uppdrag gjorde jag med år 6 och kommer att modifiera uppgiften när jag gör den med år 4.

I uppgiften tränade vi enhetsomvandlingar, skala, multiplicera med decimaltal, tal som slutar med 0, samt division med tal som slutar på 0, mäta och konstruera vinklar. Precis det som vi arbetat med och som jag ville se att eleverna kunde använda och omsätta i praktiken. I tekniken får eleverna programmerar ett föremål, genom att omröva och pröva!

Programmeringsuppdrag.

Tåget har nu begett sig från Stockholm via Örersund till Köpenhamn.
I Köpenhamn får ni möjlighet att hänga med lokföraren för att upptäcka hur tåget fungerar.
Det visar sig att tåget är programmerbart och du får i uppdrag att programmera tåget nästa sträcka Köpenhamn-Odense.

Detta måste du ta reda på!
Hur lång är sträckan i verkligheten ?( svara i mil och km)
Hur lång tid tar det om tåget rör sig med en hastighet av 200 km/h
Hur stor är vinklarna a), b), c), d) och e)?

Tejpa upp banan på golvet. Du mäter vinklarna på kartan och konstruerar lika stora vinklar när du tejpar. Du tejpar upp banan i skala 1:20.

Programmera roboten att köra banan. Däcken måste hålla sig utanför den tejpade sträckan för att uppdraget ska bli godkänt.

För utfört uppdrag får du pengar så att du har råd att tapetsera/måla ett sovrum.

 

 

 

Detta blev ett toppen uppdrag! Eleverna är vana att använda EV3 robotar så matematiken hamnade verkligen i fokus i detta uppdrag. Beräkningarna samt konstruerandet av banan tog ett 80 min pass. Programmeringen 40 min.  Dessförinnan har vi pratat kring programmering, när, vad , hur och varför vi använder oss av programmering. Vi har sett 3 avsnitt från ”Programmera mera 2.0” Rekommenderar verkligen dessa program!


Prenumerera på nya blogginlägg

Problemlösning utvecklas via plickers

Jag tycker om att få igång matematiska diskussioner i klassrummet. Vid olika tillfällen i problemlösningssituationer har eleverna fått ex välja mellan olika svarsalternativ. Jag har valt troliga svar som kan komma upp. Ex när vi arbetar med prioriteringsregeln och frågan är

2×5+3-2×2

Väljer jag olika svarsalternativ som är troliga att eleverna kommer fram till.

a) 22

b) 28

c) 9

d) 12

Att sedan få eleverna att prata i heklass över hur de tänkt är inte alltid lätt, men i mindre grupp går det många gånger bättre. Jag vilja gärna att elever med olika svarsalternativ ska hamna i samma grupp. Det har varit lite krångligt att gå runt och hinna se allas svarsalternativ. Har nu stött på ett digitaltverktyg som underlättar processen. Jag använder plickers. Eleverna håller upp sitt svarsalternativ . Jag får då en tabell över svarsfrekvensen.

Jag ser även vad var och en svarat. Då kan jag snabbt gruppera eleverna utifrån svarsalternativ. Smidigt och enkelt. Eleverna får då möjlighet att i mindre grupp berätta för vara ändra hur de tänkt och komma fram till ett gemensamt svar på problemet.

Du skapar ett konto och skriver ut plickerslappar på https://plickers.com

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Programmeringsspel :-)

Ibland får man snilleblixtar förra veckan kom min:-)

Ett programmeringsspel dök upp i mitt huvud. Jag kom genast på många olika varianter av spelet. Passar såväl på fritids som på skolan och funkar med vilken programmerbar robot som helst. Vi har EV3 robotar, därför använde vi dem. Det enklaste spelet jag konstruerat är det ovan- anpassat till elever i år 5. I de lägre åldrarna kan man ju tejpa upp banan åt dem, eller ge dem instruktioner om att sträckorna ska ha olika mått, så blir alla spelplaner olika beroende på hur de konstruerar dem. Kanske kan de göra olika spelbanor till varandra.

Vi har arbetat med vinklar, skala och geometri på sista tiden och nu skulle eleverna utifrån ritningen på pappret, tejpa upp banan skalenligt med vinklarna 90 grader. Jag har även gjort en annan spelbana med fler olika vinklar, så att konstruerandes av vinklar blir ännu klurigare, har även till nästa år tänkt utforma en uppgift där sträckan är en sträcka som ett tåg kör och skalan blir då svårare att beräkna samt att vi även plockar in hastighet och tid i problemet.

I varje spel är planen också att ha spelkort vid en viss punkt av spelplanen. Om du svara rätt får du programmera ett extra block, svarar du fel får du flytta bak till din förra markering.

Dessa kort kan varieras i oändlighet. Begreppskort i no/matematik/so, veckans glosor/matematiktabeller eller varför inte rena ämneskunskapsfrågor.

I denna uppgift får eleverna konstruera, pröva och ompröva, mäta, beräkna, samarbeta, och lösa problem. En ämnesövergripande matematik och teknikuppgift, där  programmeringen av roboten blir gamification delen i matematikuppgiften samtidigt som eleven i tekniken jobbar för att utveckla förmågorna i nedanstående kunskapskrav

”Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt”

Visst var det en rolig idé, det tyckte i alla fall mina femmor idag 🙂

Testa!

 

(Lite dålig kvalité på bilden högst upp, här ser ni spelet)

Programmeringsspel

Banan är ritad i skala 1:10.

Hörnen är 90 grader (använd gradskiva). Tejpa upp banan på golvet. Tejpa även upp startmarkeringar.

1. Hur lång är banan i verkligheten?

2. Använd två tärningar
Första tärningen bestämmer hur många block du får lägga.
(Du behöver ej använd ALLA BLOCK, andra tärningen bestämmer hur många varv du får köra som max.

3. Om du passerar med 2 däck över den dragna linjen, så är försöket misslyckat och du får ompröva vid nästa slag. Du börjar om där du startade. Rita upp markering på din karta var du befinner dig.

4. Först över mållinjen med hela sin robot har vunnit.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Ett digitaltverktyg omvandlas till ett pedagogisktverktyg

Under läsåret har jag hållit digital utbildning för pedagoger i Luleå kommun. Syftet med utbildningen har varit att ge pedagogerna ett smörgåsbord av program/appar så att de sedan vet vilka möjligheter som finns och vilka verktyg som kan passa för olika ändamål. Vi har läst texter, sett Skolverkets filmer kring digitalisering, diskuterat men framförallt provat själva.

Det går inte att säga för många gånger, pedagogiken är ändamålet och  inte de digitala verktygen. Ett digitaltverktyg kan ha olika syften på olika lektioner. Ibland formativa, andra gånger motivationshöjande, konkretiserande och visualiserande. Det är pedagogen som styr ändamålet. Det digitalaverktyg som har det där lilla extra växer inte på träd.

Grunden för att ett digitaltverktyg ska bli ett fungerande pedagogiskt verktyg är såklart att det finns någon form av skrivprogram. Ett annat måste är möjligheten att fota, filma, göra skärminspelningar,( scanna av och skapa qr koder.)

I kommunen använder en del skolor iPads, andra datorer och en del chrome books. På ipaden finns bra foto och redigerings möjligheter, på datorerna har det varit svårt att få hjälp kring vilka appar program datorerna/chromebooksen kan använda  just för ovanstående ändamål.

Efter mycket letande har jag hittat bra tillägg i googlesapplikationer. Dessa är både webbapplikationer och appar.

Du öppnar webbläsaren google chrome. Gå in på de tre prickarna högst upp i kanten. Fler verktyg och sedan tillägg.

 

Där kan du söka efter tillägg till din dator. Skriv in ditt sökord.

För qr koder rekommenderar jag denna, du kan både scanna av och generera egna qr koder.:

 

För att spela in filmsekvenser använd Cam recorder, filmklippen kan ladans upp direkt på youtube.:

Dessa tillägg är bra om du vill fota av eller spela in något från din egen skärm:
Om du vill fota något med din dator använder du denna app. Bilderna sparas ner på din dator.

Tips! I googles tillägg finns en uppsjö av verktyg som kan hjälpa att utveckla undervisningen!

Ett digitaltverktyg omvandlas till ett pedagogisktverktyg när du ser möjligheterna som skapas via verktyget. Det omöjliga kan bli möjligt för pedagogen, eleverna och föräldrarna.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

SETT 2017

3-4 maj hade jag förmånen att få dela med mig av mina tankar kring digitala verktyg på SETT mässan. En häftig upplevelse som jag fick dela med mina kollegor som var på plats. Den första föreläsningen ”Skillnad som skapar skillnad” handlar om de digitalaverktygen i matematikundervisningen. På vilket sätt de kan skapa skillnad som gör skillnad för eleverna i både motivation, engagemang och förståelse.  Vår klassrumsstudie och vårt arbetssätt lyfts fram. Den andra föreläsningen ”Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv, handlar om våra ”Storyfication” projekt. Ett ämnesövergripande arbete i en digitaliserad värld. Vi använder bloggen som verktyg i lärandet. Alla undervisande lärare på vår skola fick möjligheten att åka. Det var fantastiskt. Den bästa fortbildningen är den man kan dela med sina kollegor.

Jag tar med mig ”Tredagarsprov tanken” som Peter Blomkvist lyfte fram, även funktionen i NOK flex. Har testat i google formulär men får inte ett lika bra flow där. Önskar att det fanns ett sådant verktyg GRATIS…

Tyvärr krockade de föreläsningar jag helst ville lyssna på med våra egna. Mr Tourette, samt Felix Serrano med Minecraft föreläsningen. Hoppas att få lyssna till dem vid annat tillfälle…

Många trevliga möten blev det. Första gången jag och ”min” kollega i Sundsvall träffades IRL. Det var coolt, många givande pedagogiska samtal blev det.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Tangram i undervisningen

Jag måste medge att jag tidigare bara gjort trevande försök till att använda tangram i undervisningen. Bitarna som eleverna har klippt ut har bl a blivit ojämna, svåra att arbeta med och dessutom ofta hamnat på golvet . Har tidigare inte riktigt hittat rätt med uppgifterna heller inser jag nu.

I veckan hade jag 3 guldlektioner kring tangram. Jag hittade en bra app som uppfyllde mina önskemål. Inspiration till uppgifter hittade jag bland annat i strävorna.

.

Jag ville ha ett tomt tangram pussel. De flesta jag hittade var enbart att bygga ifyllda figurer. Vi började att gemensamt utforska delarna för att upptäcka likheter och skillnader. Eleverna fick undersöka hur många små trianglar de går på en kvadrat, ett parallellogarm, en mellan/stor triangel.

De fick sedan undersöka samma sak men med kvadraten som utgångspunkt.

 

Därefter fick de bygga utifrån detta blad hämtat från strävorna i ncm.

Vid kommande tillfälle fick eleverna dessa frågeställningar

1. Hur stor del och procent av hela figuren är en liten triangel, kvadrat, stor triangel.

2. Hur stor area har hela figuren om:

En stor triangel är en areaenhet.

En liten triangel är en areaenhet.

Ett parallellogram är en areanehet.

3. Hitta 3 bitar som tillsammans har lika stor area som en stor triangel (finns 3 lösningar)

Kommande lektion kommer vi att utgå från att sidan är 10 centimeter och fundera på hur stor area de olika formerna har då.

 

Testa ni med!

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Appar program som utvecklar och underlättar undervisningen

 

Under den senaste månaden har jag hittat en del nya appar program som jag tycker lyfter/underlättar undervisningen. I samband med utbildningen jag håller i så får jag möjlighet att sätta mig in i och ta del av nya appar/program. En del av skolorna jag arbetar med använder datorer och själv använder jag iPads tillsammans med mina elever, detta gör att jag får leta efter program som uppfyller samma syften som de appar jag uppskattar.

Googlechrome har tillägg att ladda ner. När du är inne i google chromeläsaren klickar du på de tre prickarna längst till höger, så får du nedanstående vy. Där väljer du ”Fler verktyg” sedan är det bara att leta efter vad du söker.

Mina matematik favoriter bland dessa är:

 

Alla dessa kan på olika sätt hjälpa till att visualisera genomgångar i matematik, men även som enskilda hjälpmedel för att öka förståelsen hos eleverna. Dessa finns även som appar på iPads.

Nedan pattern shapes. Att bygga egna tangram och låta en kompis lösa alternativt lösa de färdiga tangram som finns inbyggda i appen. En bra app för att träna det logiska tänkandet.

En annan app som jag kommit att uppskatta när jag arbetar med elever som har svårt att uppfatta tid och tidsomvandlingar är ”Moji klockis-tidsomvandlare”

Denna app hjälper eleven att förstå kopplingen mellan analog och digitaltid. I mitt klassrum har elever blivit mer självständiga i arbetet med klockan tack vare denna app. Den finns också på engelska och kan då med fördel användas i engelska undervisningen, för att förstå klockan.

En app som jag tycker om när vi arbetar med bråk och decimaltal är ”Virtualmanipulatives” Jag använder den vid genomgångar, men också som enskilt verktyg för elever som behöver konkreta hjälpmedel för att förstå ex. storleksförhållanden mellan bråk, bråk-decimalform-procent etc.

Favoriternas favorit har jag nämnt i tidigare blogginlägg, men den är liksom det bästa hjälpmedlet för mig som lärare och det är whiteboard appen ”Doceri”. Nedan har ni en bra tutorial på grunderna i appen. Doceri är min smartboardfunktion i klassrummet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Globala mål-Miljö och hållbarutveckling

Under vårterminen startade vi upp ett arbete i so/no/sv/eng kring miljö och hållbarutveckling. Vi delade in klassen i basgrupper. Vi började med att se Banderoll: ”Om klimat” från sli.se. Därefter såg vi korta filmklipp och eleverna fick efter varje filmklipp, diskutera och skriva ner sina tankar kring filmerna utifrån nedanstående frågeställningar.  Efter filmen fick varje grupp delge sina tankar,

  • Vad handlar filmen om?
  • Vilka problem och vilka lösningar presenteras filmen?
  • Vad ville de som gjorde filmen säga?
  • Vilka känslor och tankar väckte filmen i dig?
  • Vad kan vi – här och nu – göra för att bidra till enbättre värld?

Vi såg också denna film från 1964 om hur vi gjorde med sopor förr i tiden.

Efter detta introducerade vi de globala målen via en för eleverna känd bloggare Clara Henry.

Eleverna fick  sedan klippa ut alla mål och förklaringar och därefter tillsammans para ihop dem igen. Därefter fick de välja ut ett mål som de skulle koppla till andra mål och delge övriga elever hur de hade tänkt.

Vid nästa tillfälle såg vi denna film som repetition

Eleverna fick nu ett uppdrag, som är kopplat till deras tidning newsofalvik.se

Miljö och hållbarutveckling är något som ständigt är aktuellt. Under våren vill tidningen att ni journalister fokuserar extra på dessa frågeställningar.

Ni får först genomgå utbildning och genomföra research för att på så sätt få en bättre helhetsbild.

Ni har fått sätta er in i de 17 globalamålen. Det är viktigt att medvetandegöra dessa för alla läsare.

1. Välj ut ett mål som ni tycker är allra viktigast för er.

2. Koppla det till andra globalamål.

3.Vilka mål kopplar du det till och varför.

4. Gör en egen logga för ditt miljömål som talar om vilket mål det handlar om.
Skriv en text som berättar vilket miljömål du har valt och varför. Varför är det viktigt, varför väljer du det? På vilket sätt är det kopplat till andra mål.(Eleverna skriver i google docs, så att de enkelt kan dela texten med mig)

5. För att nå läsarna så tänker redaktionen att det kan vara bra att göra förståelsen för målen lustfylld för läsarna. Ni ska göra en plotagon, som berättar om det ni just skrivit. Denna ska publiceras under Utrikesnyheter samt på er byblogg.

Parallellt med detta arbetar vi i bild/teknik med att skapa en uppfinning som på något sätt förbättrar miljön. De ritar och skriver och sedan bygger de uppfinningen i appen 123D design.

Vi har även hunnit med 2 avsnitt i serien ”Klimatmonstret”. En filmserie riktad mot elever i år 4-6. Det finns en lärarhandledning till serien och efter varje filmsnutt, finns det färdiga diskussionsfrågor. Jag valde att använda frågorna som enskilda reflektionsfrågor. Eleverna fick skapa en bok i appen bookcreator. Denna använder vi för reflektioner till filmerna, och alla våra uppgifter som rör miljö och hållbarutveckling. Här får jag elevernas tankar samlade på ett smidigt sätt och boken, kan de efter avslutat arbetsområde dela med mig.

Planen är även att eleverna ska få göra en vlogg/podd likt den ”Clara Henry” gjorde. Eleverna ska ta ställning för något som rör vårt temaområde.

Det känns roligt att ha kommit igång med arbetsområdet och vi har massor av idéer på hur vi ska gå vidare. I kemi kommer vi att arbeta extra kring ”Kemi och miljö”, vilket innefattar surt och basiskt, kemiskareaktioner etc.

Miljö och hållbarutveckling är ett ständigt aktuellt arbetsområde som verkligen engagerar eleverna, diskussionerna sinar aldrig.

Tips på bra lektionsupplägg hittar vi bland annat här.

Mitt blogginlägg handlar dels om att spara mina tankar för mig själv för kommande år, att slippa leta bra filmklipp etc. Det handlar också om att underlätta jobbet för någon annan pedagog som är i startgroparna för ett liknande arbete med sina elever.

Bifogar även fler bra länkar som vi använt.

Ge världen en ny chans

Frågesport om pant

Miljökalender

Natur och miljöboken

De globalamålen

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Matteunited

Under föregående läsår hade vi en matematikblogg matteunited.blogspot.se. Det var ett matematik samarbete mellan 3 klasser, en i Sundsvall, en i Norrtälje också vi i från Luleå. Detta samarbete lyfte undervisningen och eleverna från de olika skolorna började redan tidigt i höstas prata om ett nytt samarbete. Självklart blev det av och nu samarbetar vi via webbstjärnan och siten http://www.matteunited.se . Det vi har fokuserat på under höstterminen är begrepp i matematik. Vi har tränat ”På minuten i matematik”, inspirerat av musik programmet Dobidoo där de tävlande ska förklara en artist, för en anan i laget. Vi förklarar matematikbegrepp. Vi har utmanat varandra via vår ”mattepodd”. Där spelar vi in och tar tid hur många ord klasserna klarar av på en minut. Eleverna är verkligen taggade för att förbättra sitt resultat.

Inför decembermånad har vi haft varsitt adventsproblem. Alviksskolan var först ut adventsproblem 1 : en kahoot, kring matematikbegrepp. Här lärde vi oss bla av varandra att det finns en funktion som heter ”Ghost mode” som gör att eleverna kan tävla mot sig själva för att förbättra sina resultat.

Adventsproblem 2 var från lärarna till eleverna ett matematikproblem skapat i appen ”Elf your self”. En uppföljare från förar året.

Adventsproblem 3, blev en hit. Luckstaskolan introducerade oss i Quizlet live. Enskilda elever på vår skola hade använt quizlet i engelska undervisniningen, men via Luckstas utmaning fick vi möjlighet att testa quizet live. Till skillnad från kahoot så slumpas eleverna in i lag. De måste samarbeta för att komma fram till svaren. En tilltalande och proffsig design. Lätt att skapa egna quizlets. Vi har även hunnit träna olika ”upptäckare” genom quizet. Eleverna gillar det skarpt och vi lärare också. Har nu introducerat det för övrig personal på skolan. Passar även för de yngre åldrarna, då man via betal varianten också kan lägga in eget tal till text, bilder etc. Perfekt för lästräning och individualiserad sådan

Kommer definitivt att lägga in  detta verktyg i min digitalakurs för lärare i Luleå Kommun.

Adventsproblem 4 är en Jeopardy skapad av Svanbergaskolan. Detta är också nytt för oss. Vi blev också tidigare under terminen introducerade till något som heter ”Daily puzzle”, av Svanbergaskolan. Klurigt och roligt! Testa!

Det är så häftigt att få möjligheten att på detta sätt utvecklas både digitalt och matematiskt via kollegor på långt avstånd. Via bloggen inspirerar vi varandra och via olika matematikuppdrag ”tvingas”(ur positiv bemärkelse) vi att testa appar/program vi aldrig testat. Alviksskolans elever tipsade bl a om vår favorit app, ”Förstå matematik”

Underföregående läsår och arbetet med matteunited samt vårt storyficationprojekt www.yetisinneedofalvik.blogspot.se, så gjorde jag och min kollega Eva en klassrumsstudie via Gudrun Malmer stipendium kring hur och om de digitalaverktygen påverkar, motivation/engagemang samt förståelse i matematik. Vår rapport kan ni läsa här

Rapporten kommer att presenteras i Mullsjö på Svenska matematiklärarnas sommarkurs, men vi har också fått möjligheten att delta på SETT med vårt arbete. Jag och min kollega Linda kommer också att föreläsa kring vårt arbete med digitala verktyg utifrån våra Storyfication projekt. Kom gärna och lyssna på oss där.

Våra föreläsningar kan ni läsa om här

Välkomna!


Prenumerera på nya blogginlägg